Konfrencje

 KONFERENCJE NAUKOWE – zapowiedzi, komunikaty, informacje:

Konferencje i seminaria naukowe organizowane przez Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne w okresie 2003 – 2005 r.

Lp. Tytuł konferencji / zadania Miejsce i termin
1. Seminarium naukowe „Problemy zarządzania w systemach eksploatacji maszyn” Kielce, 11.04.2003;
2. Seminarium naukowe „Badania elektronicznych układów sterowania w silnikach samochodowych na stacji diagnostycznej” Lublin, 31.01.2003;
3. Konferencja naukowo-techniczna „Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w pojazdach” Kraków, 23.06.2003;
4. Seminarium naukowe „Zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych” Olsztyn, 5.09.2003;
5. Seminarium naukowe „Aktualne problemy bezpieczeństwa związane z konstrukcją i eksploatacją pojazdów samochodowych” Wrocław, 22.12.2003;
6. Seminarium naukowe „Programy audytowania systemów eksploatacji” Lublin, 29.03.2004;
7. Seminarium naukowe „Problemy eksploatacji obiektów budownictwa drogowego” Kielce, 14.05.2004;
8. Seminarium naukowe „Wybrane problemy eksploatacji maszyn i środków transportu w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” Warszawa, 31.05.2004;
9. Seminarium naukowe „Organizacja zespołów naukowych” Kazimierz n/Wisłą, 24.06.2004;
10. Seminarium naukowe „Problemy eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w górnictwie odkrywkowym” Kleszczów k/Bełchatowa, 02.07.2004;
11. Seminarium naukowe „Kryteria eksploatacyjne w inżynierii materiałowej” Warszawa, 06.09.2004;
12. Seminarium naukowe „Zagadnienia eksploatacji maszyn w świetle projektów Unii Europejskiej” Kielce, 02.10.2004;
13. Konferencja naukowo-techniczna „Problemy eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego” Wrocław, 03.12.2004;
14. Seminarium naukowe „Analiza stanu technicznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego” Warszawa, 9.02.2005;
15. Konferencja naukowo-techniczna „Eksploatacja budynków i urządzeń technicznych” Warszawa, 17.03.2005;
16. Międzynarodowa konferencja „Jakość, bezpieczeństwo i ekologia pojazdów” Kraków, 20-21.06.2005;
17. Konferencja naukowo-techniczna „Eksploatacja i zarządzanie zrównoważonym transportem” Kielce, 23.09.2005;
18. Seminarium naukowe „Wybrane zagadnienia eksploatacji transportu samochodowego” Kazimierz n/Wisłą, 5-6.11.2005;
19. Seminarium naukowe „Wybrane zagadnienia niezawodności w transporcie samochodowym i budownictwie” Warszawa, 28.12.2005.
Reklamy