Szkolenia

Oferujemy szkolenia z eksploatacji w organizacji o dowolnym profilu działalności.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń
(potwierdzonych świadectwem bądź certyfikatem PNTTE)

1. Szkolenie kadry kierowniczej
Uzyskanie niezbędnej wiedzy przez kadrę kierowniczą z zakresu teorii i praktyki eksploatacji. Zasady Dobrej Praktyki Eksploatacyjnej

2. Szkolenie personelu inżynieryjno- technicznego, który zarządza eksploatacją majątku technicznego
Zapoznanie uczestników z wymaganiami i standardami eksploatacyjnymi.
Nauka dokumentowania systemu eksploatacji (identyfikacji i oceny systemu)

3. Szkolenie audytorów wewnętrznych systemów eksploatacji
Uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania audytów eksploatacji

4. Szkolenie pełnomocników eksploatacji
Przygotowanie pełnomocnika do prowadzenia prac związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu eksploatacji

  Szkolenia wg uzgodnionych programów zajęć:

1. Normy
szkolenie z zakresu norm:
– Unii Europejskiej
– krajowych
– audytu eksploatacji

2. Prawo
szkolenia z zakresu eksploatacji prawa:
– Unii Europejskiej
– obowiązującego w Polsce

3. Umowy
szkolenia z zakresu realizacji umów

Reklamy