Wydawnictwo EiN

Adres do korespondencji:
„Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability”
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, prof PL
ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
tel.: (81) 53-81-229
fax: (81) 52-50-808
e-mail: d.mazurkiewicz@pollub.pl
www: ein.org.pl