Przedsięwzięcia

 Przedsięwzięcia związane z działalnością Towarzystwa:

Podstawą działalności Towarzystwa  jest Statut PNTTE oraz uchwały Walnego Zgromadzenia (1992, 1994, 1998, 2001, 2004).
W rozwoju Towarzystwa uczestniczą różne środowiska zawodowe. Towarzystwo jako niezależna organizacja o zasięgu krajowym rozwija się terytorialnie na bazie wyższych uczelni technicznych i rolniczych grupując osoby fizyczne.
Z chwila przyjęcia Towarzystwa do Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych (2002) ważnym zadaniem staje się pozyskanie członkostwa osób prawnych dla zbliżenia struktury członkowskiej Towarzystwa do struktur członkowskich charakteryzujących zagraniczne towarzystwa eksploatacyjne.

Wydawnictwa książkowe lub czasopisma wydane przy udziale Towarzystwa…

Certyfikacja kompetencji eksploatacyjnych pracowników inżynieryjno-technicznych…

Wdrażanie systemu eksploatacji…