VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Techniczne, EKSPLOLOG 2014 – UTRZYMANIE SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W ZASTOSOWANIACH SPECJALNYCH

Posted on Updated on

W dniach 5 – 7.11.2014 r. w hotelu „Artus” w Karpaczu odbyło się VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Techniczne, EKSPLOLOG 2014 – UTRZYMANIE SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W ZASTOSOWANIACH SPECJALNYCH. Zorganizował je Instytut Dowodzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki przy współpracy z: Instytutem Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Śląskiej, Instytutem Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Polskim Naukowo – Technicznym Towarzystwem Eksploatacyjnym, Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

Na sympozjum poruszono następująca tematy:
– Logistyka w eksploatacji systemów technicznych.
– Cykl życia i koszty cyklu życia systemów technicznych.
– Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe systemów uzbrojenia.
– Problemy utrzymania systemów technicznych w działaniach poza granicami kraju.
– Ekologistyka utrzymania obiektów technicznych.
– Niezawodność i bezpieczeństwo systemów eksploatacji.
– Diagnostyka techniczna.
– Polowe systemy przywracania zdatności obiektów technicznych.
– Systemy informatyczne wspierające utrzymanie obiektów technicznych.
– Zarządzanie zasobami techniki.

Towarzystwo na sympozjum reprezentował członek Zarządu PNTTE, kol. Krzysztof Olejnik.

Więcej informacji na stronie: http://www.wso.wroc.pl/eksplolog.html

Reklamy

Konferencja DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY AESPROGRESS

Posted on Updated on

Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie przeprowadził w dniach 22 – 23.10.2014 r. konferencję naukowo – szkoleniową DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY AESPROGRESS.

Tematyka konferencji dotyczyła bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn, przebiegu i skutków wypadków drogowych oraz rozwoju techniki samochodowej i wynikających z niego nowych problemów w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

Konferencja Národné fórum údržby 3-4 czerwca 2014

Posted on Updated on

W dniach 3-4 czerwca 2014r. w Strybskim Plesie – Słowacja, Słowackie Towarzystwo Eksploatacyjne (SSU) zorganizowało coroczną konferencję: Národné fórum údržby 2014, 14. ročník, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników. PNTTE reprezentował członek zarządu PNTTE – Krzysztof Olejnik. Więcej o konferencji: http://www.udrzba.sk/ssu.php?name=konferencia&m=0000

dr iż Eugeniusz Olearczyk

Posted on Updated on

30 stycznia 2014 r.
Z głębokim żalem pożegnaliśmy
dr. inż. Eugeniusza OLEARCZUKA
Zmarłego w dniu 25 stycznia 2014 r. w Warszawie.
Profesora Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wykładowcę Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Członka Założyciela i Honorowego Członka Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Życzliwego Kolegę i organizatora życia naukowego, Nauczyciela akademickiego i nauczyciela życia, A przede wszystkim Żegnamy Dobrego, Mądrego Człowieka i Obywatela.

Pogrzeb odbył się w dniu 30 stycznia 2014 r. W Warszawie na cmentarzu na Powązkach.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało o godz. 13.00 w koœściele œw. Karola Boromeusza na Powązkach

Walne Zebranie

Posted on

24 X 2013 r.]


Na Walnym Zgromadzeniu członków PNTTE w dniu 24 października 2013 r. w Sali konferencyjnej PIMOT władze towarzystwa ukonstytuowały się następująco:

Zarząd PNTTE
Adamkiewicz Andrzej
Krzyżak Aneta – skarbnik
Młyńczak Marek
Muszyński Andrzej – wiceprezes
Niewczas Andrzej – Prezes
Olejnik Krzysztof
Szybka Jan – wiceprezes
Żurowski Wojciech – sekretarz

Komisja Rewizyjna
Biały Witold
Droździel Paweł – przewodniczący
Grażewicz Janusz
Kasza Wiesław
Nikoniuk Jan

Sąd Koleżeński
Chłopek Zdzisław – przewodniczący
Denczew Sławczo
Jonak Józef
Wierzbicki Sławomir

Podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby PNTTE z ITS do PIMOT przy ul. Jagiellońskiej 55.

  

  

23-24 października 2013 r.

Posted on Updated on

W zamku Liblice w Czeskiej Republice odbyła się coroczna konferencja Udrżba 2013, Czeskiego Towarzystwa Eksploatacyjnego.