Konferencja DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY AESPROGRESS

Posted on Updated on

Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie przeprowadził w dniach 22 – 23.10.2014 r. konferencję naukowo – szkoleniową DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY AESPROGRESS.

Tematyka konferencji dotyczyła bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn, przebiegu i skutków wypadków drogowych oraz rozwoju techniki samochodowej i wynikających z niego nowych problemów w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

Reklamy

Konferencja Národné fórum údržby 3-4 czerwca 2014

Posted on Updated on

W dniach 3-4 czerwca 2014r. w Strybskim Plesie – Słowacja, Słowackie Towarzystwo Eksploatacyjne (SSU) zorganizowało coroczną konferencję: Národné fórum údržby 2014, 14. ročník, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników. PNTTE reprezentował członek zarządu PNTTE – Krzysztof Olejnik. Więcej o konferencji: http://www.udrzba.sk/ssu.php?name=konferencia&m=0000

dr iż Eugeniusz Olearczyk

Posted on Updated on

30 stycznia 2014 r.
Z głębokim żalem pożegnaliśmy
dr. inż. Eugeniusza OLEARCZUKA
Zmarłego w dniu 25 stycznia 2014 r. w Warszawie.
Profesora Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wykładowcę Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Członka Założyciela i Honorowego Członka Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Życzliwego Kolegę i organizatora życia naukowego, Nauczyciela akademickiego i nauczyciela życia, A przede wszystkim Żegnamy Dobrego, Mądrego Człowieka i Obywatela.

Pogrzeb odbył się w dniu 30 stycznia 2014 r. W Warszawie na cmentarzu na Powązkach.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało o godz. 13.00 w koœściele œw. Karola Boromeusza na Powązkach

Walne Zebranie

Posted on

24 X 2013 r.]


Na Walnym Zgromadzeniu członków PNTTE w dniu 24 października 2013 r. w Sali konferencyjnej PIMOT władze towarzystwa ukonstytuowały się następująco:

Zarząd PNTTE
Adamkiewicz Andrzej
Krzyżak Aneta – skarbnik
Młyńczak Marek
Muszyński Andrzej – wiceprezes
Niewczas Andrzej – Prezes
Olejnik Krzysztof
Szybka Jan – wiceprezes
Żurowski Wojciech – sekretarz

Komisja Rewizyjna
Biały Witold
Droździel Paweł – przewodniczący
Grażewicz Janusz
Kasza Wiesław
Nikoniuk Jan

Sąd Koleżeński
Chłopek Zdzisław – przewodniczący
Denczew Sławczo
Jonak Józef
Wierzbicki Sławomir

Podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby PNTTE z ITS do PIMOT przy ul. Jagiellońskiej 55.

  

  

23-24 października 2013 r.

Posted on Updated on

W zamku Liblice w Czeskiej Republice odbyła się coroczna konferencja Udrżba 2013, Czeskiego Towarzystwa Eksploatacyjnego.