Zaproszenie do udziału w pracach komitetów EFNMS

Posted on Updated on

Zachęcamy wszystkich członków PNTTE do aktywnego udziału w pracach komitetów EFNMS. Przypominamy, iż obecnie w strukturach EFNMS funkcjonuje 5 komitetów:

  • European Asset Management,
  • European Health, Safety and Environment Committee – EHSEC,
  • European Maintenance Assessment Committee – EMAC,
  • European Certification Committee,
  • European Training Committee.

Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Lubelskiej Polskiego Naukowo – Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego

Posted on Updated on

Zebranie odbyło się 6 lipca 2017 roku w Lublinie. Spotkanie rozpoczął Prof. Andrzej Niewczas, który przywitał zaproszonych gości oraz członków PNTTE. Czytaj resztę wpisu »

V Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2017 Krynica-Zdrój, 29 ÷ 31.05.2017

Posted on Updated on

     W dniach 29 ÷ 31.05.2017, w kompleksie hotelowym Geovita, w Krynicy-Zdroju, odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna, Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2017, zorganizowana przez Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, przy współudziale:

  • Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja II;
  • Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;
  • Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie;
  • Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu;
  • Politechniki Lubelskiej.

Czytaj resztę wpisu »

Spotkanie General Assembly EFNMS w Vodicach

Posted on Updated on

W dniach 13-14.05.2017 odbyło się spotkanie General Assembly EFNMS w Vodicach w Chrowacji. W spotkaniu brał udział reprezentant PNTTE – dr Agnieszka Tubis. Głównym zagadnieniem omawianym w pierwszej części obrad była organizacja dwóch kolejnych konferencji Euromaintenance w roku 2018 oraz 2020. Czytaj resztę wpisu »

Kolejna edycja seminarium PNTTE pn. Systemy zarządzania środami trwałymi i dobre praktyki eksploatacyjne

Posted on Updated on

W dniu 12 maja 2017 r. w Biurze Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy odbyła się kolejna edycja seminarium PNTTE pn. „Systemy zarządzania środami trwałymi i dobre praktyki eksploatacyjne”, w którym uczestniczyły spółki komunalne i działające na terenie Warszawy w dziedzinie inżynierii miejskiej,  a także pracownicy Biura w tym Pan dyr. Leszek Drogosz i Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej, Pan Jacek Starostka. Spółki reprezentowane na seminarium to: MPWiK w m.st. Warszawie S.A., Veolia Energia Warszawa S.A., PGNIG Termika S.A. i PSG Sp. z o.o. (Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie).

Czytaj resztę wpisu »

Zaproszenie na seminarium w Krakowie

Posted on Updated on

Zarząd PNTTE uprzejmie zaprasza członków PNTTE na cykliczne seminarium pn. „Systemy zarządzania środami trwałymi i dobre praktyki eksploatacyjne”, które odbędzie się w Sali Rady Wydziału na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w dniu 17 marca 2017r. w godzinach 11.30 – 14.00. Rozpoczęcie, prezentacja gospodarzy i gości o godz. 11.00. Czytaj resztę wpisu »

Okazja do wymiany doświadczeń z amerykańskim Stowarzyszeniem Specjalistów Zarządzania Aktywami (Association of Asset Management Professionals)

Posted on Updated on

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (PNTTE) współpracuje ściśle z Europejską Federacją Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych. Ciekawym uzupełnieniem tych kontaktów dla członków Towarzystwa może się stać również współpraca z amerykańskim Stowarzyszeniem Specjalistów Zarządzania Aktywami, które również posiada bogatą tradycję w obszarze eksploatacji.

Czytaj resztę wpisu »