Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Lubelskiej Polskiego Naukowo – Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego

Posted on Updated on

Zebranie odbyło się 6 lipca 2017 roku w Lublinie. Spotkanie rozpoczął Prof. Andrzej Niewczas, który przywitał zaproszonych gości oraz członków PNTTE. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

V Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2017 Krynica-Zdrój, 29 ÷ 31.05.2017

Posted on Updated on

     W dniach 29 ÷ 31.05.2017, w kompleksie hotelowym Geovita, w Krynicy-Zdroju, odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna, Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2017, zorganizowana przez Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, przy współudziale:

  • Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja II;
  • Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;
  • Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie;
  • Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu;
  • Politechniki Lubelskiej.

Czytaj resztę wpisu »

Spotkanie General Assembly EFNMS w Vodicach

Posted on Updated on

W dniach 13-14.05.2017 odbyło się spotkanie General Assembly EFNMS w Vodicach w Chrowacji. W spotkaniu brał udział reprezentant PNTTE – dr Agnieszka Tubis. Głównym zagadnieniem omawianym w pierwszej części obrad była organizacja dwóch kolejnych konferencji Euromaintenance w roku 2018 oraz 2020. Czytaj resztę wpisu »

Kolejna edycja seminarium PNTTE pn. Systemy zarządzania środami trwałymi i dobre praktyki eksploatacyjne

Posted on Updated on

W dniu 12 maja 2017 r. w Biurze Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy odbyła się kolejna edycja seminarium PNTTE pn. „Systemy zarządzania środami trwałymi i dobre praktyki eksploatacyjne”, w którym uczestniczyły spółki komunalne i działające na terenie Warszawy w dziedzinie inżynierii miejskiej,  a także pracownicy Biura w tym Pan dyr. Leszek Drogosz i Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej, Pan Jacek Starostka. Spółki reprezentowane na seminarium to: MPWiK w m.st. Warszawie S.A., Veolia Energia Warszawa S.A., PGNIG Termika S.A. i PSG Sp. z o.o. (Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie).

Czytaj resztę wpisu »

Zaproszenie na seminarium w Krakowie

Posted on Updated on

Zarząd PNTTE uprzejmie zaprasza członków PNTTE na cykliczne seminarium pn. „Systemy zarządzania środami trwałymi i dobre praktyki eksploatacyjne”, które odbędzie się w Sali Rady Wydziału na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w dniu 17 marca 2017r. w godzinach 11.30 – 14.00. Rozpoczęcie, prezentacja gospodarzy i gości o godz. 11.00. Czytaj resztę wpisu »

Okazja do wymiany doświadczeń z amerykańskim Stowarzyszeniem Specjalistów Zarządzania Aktywami (Association of Asset Management Professionals)

Posted on Updated on

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (PNTTE) współpracuje ściśle z Europejską Federacją Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych. Ciekawym uzupełnieniem tych kontaktów dla członków Towarzystwa może się stać również współpraca z amerykańskim Stowarzyszeniem Specjalistów Zarządzania Aktywami, które również posiada bogatą tradycję w obszarze eksploatacji.

Czytaj resztę wpisu »

Walne Zgromadzenie EFNMS 22.10.2016 w Liblicach

Posted on Updated on

W dniu 22.10.2016 w Liblicach (Czechy) odbyło się Walne Zgromadzenie (General Assembly) Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Eksploatacyjnych (EFNMS European Federation of National Maintenance Societies). W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele PNTTE – prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski oraz dr Agnieszka Tubis. Pierwszym punktem spotkania było przyjęcie Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacji w poczet członków EFNMS. Po krótkiej prezentacji naszego towarzystwa, wygłoszonej przez przedstawiciela PNTTE – dr Agnieszkę Tubis, Federacja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie ponowne przyjęcie PNTTE jako członka EFNMS. Walne Zgromadzenie prowadzone było po raz ostatni przez ustępującego już prezesa Hermana Baets. Jego miejsce od listopada 2016 r. przejął Cosmas Vamvalis, który wyraził nadzieję na długofalową współpracę PNTTE z EFNMS. W związku z tym, dr Agnieszka Tubis, reprezentująca PNTTE w GA EFNMS, włączyła się aktywnie w działalność Federacji m.in w obszarach związanych z konferencją EuroMaintenance (proces publikacji referatów), tworzeniem koncepcji BoK (Body of Knowledge),  tworzenie listy ekspertów reprezentujących EFNMS oraz stworzeniem zespołów badawczych uczestniczących w projektach europejskich. Następne spotkanie GA EFNMS odbędzie w maju w Chorwacji.