Zarząd

Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd z siedzibą w Warszawie.

W skład dziewięcioosobowego Zarządu wchodzą:
– prezes,
– dwóch wiceprezesów,
– sekretarz,
– skarbnik,
– czterech członków.

W skład prezydium Zarządu wchodzą:
– prezes,
– sekretarz
– skarbnik.

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą również z głosem doradczym:
– przewodniczący Komisji Regionalnych,
– redaktor naczelny czasopisma ‚Eksploatacja i Niezawodność’
– księgowa Towarzystwa.

Działalnością Komisji Regionalnych Towarzystwa kieruje Zarząd Komisji.

Z mandatem na okres od 2017 do 2019 roku pracami Towarzystwa kieruje Zarząd w składzie:

Prezes Towarzystwa
prof. dr hab.inż. Andrzej Niewczas
Instytut Transportu Samochodowego
e-mail: pntte@its.waw.pl
Wiceprezes
prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
Politechnika Wrocławska
tel.: +48 71 320 35 11
e-mail: tomasz.nowakowski@pwr.wroc.pl
Wiceprezes
dr hab. inż. Jan Szybka, prof. AGH
Akademia Górniczo Hutnicza
30-659 Kraków
ul. Mickiewicza 30
tel.: +48 12 617 31 25
e-mail: szybja@uci.agh.edu.pl
Sekretarz
dr inż. Stanisław Młynarski
Politechnika Krakowska
tel.: +48 12 628 33 22
e-mail: mlynarski_st@poczta.onet.pl
Skarbnik
dr inż. Aneta Krzyżak
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 35
tel.: +48 26 151 94 65
e-mail: pntte@its.waw.pl
  Członkowie Zarządu:
dr Ewa Dębicka
tel.: +48 22 43 85 402
e-mail: ewa.debicka@its.waw.pl
dr Agnieszka Tubis
tel.: +48 71 320 34 27
e-mail: agnieszka.tubis@pwr.edu.pl
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTHR
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
tel.: +48 48 361 76 15
e-mail: wzurow@uthrad.pl
  Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL
Politechnika Lubelska
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 36
tel.: +48 81 53 84 263
e-mail: p.drozdziel@pollub.pl
Członek
dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 91 48 09 384
e-mail: andrzej.adamkiewicz@am.szczecin.pl
Członek
mgr inż. Janusz Grażewicz
tel.:
 +48 22 669 67 28
e-mail: jagra@wektory.edu.pl
Członek
dr hab. inż. Krzysztof Olejnik, prof. PO
tel.: +48 22 438 55 15
e-mail: krzysztof.olejnik2@gmail.com
 Sąd Koleżeński:
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek
tel.:
+48 22 234 85 59
e-mail:
 zchlopek@simr.pw.pl
dr hab. inż. Witold Biały, prof. PŚl
tel.: +48 32 277 73 93
e-mail: Witold.Bialy@polsl.pl
prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
tel.:
+48 22 561 73 34 
e-mail:
s.denczew@sgsp.edu.pl
dr inż. Andrzej Muszyński, prof. PIMOT
e-mail: a.muszynski@pimot.eu

 

Reklamy