Współpraca

Instytucje Współpracujące z Towarzystwem:

Obsługa techniczna niniejszej witryny: ATS

– Polskie Towarzystwo Diagnostyczne
– Polskie Towarzystwo Tribologiczne
– Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych
– Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN
– Instytut Technologii Eksploatacji, Oddział Eksploatacji Maszyn Włókienniczych w Łodzi (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
– Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki (siedziba Komisji Upowszechniania Wiedzy Eksploatacyjnej PNTTE)
– Zakład Systemów Ekonomicznych WEKTORY GOSPODARKI Sp. z o. o.
– Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
– Ogólnopolska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego – TBS
– PZL-Świdnik SA
– Laboratorium Badań Eksploatacyjnych „System” Kraków
– Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– Akademia Rolnicza Szczecin – siedziba Komisji Regionalnej PNTTE
– Akademia Rolnicza Lublin
– Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie (siedziba Komisji Motoryzacyjnej PNTTE)
– Lubelski Węgiel Bogdanka SA
– Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
– Montex SA – Lublin
– Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (siedziba PNTTE i Komisji Audytowania Eksploatacji PNTTE)
– Instytut Zastosowań Techniki Sp. z o.o., Lublin
– Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– Politechnika Świętokrzyska, Katedra Techniki Rolniczej (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE
– Akademia Rolnicza w Lublinie
– Politechnika Lubelska (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza (siedziba Komisji Regionalnej PNTTE)
– Politechnika Krakowska
– Politechnika Gdańska
– Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
– Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami
– Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej – Warszawa
– AFK International Sp. z o.o. Warszawa
– Inżbudcomputing P.H.U. Warszawa

Reklamy