Firmy akredytowane

Firmy posiadające akredytację Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego:

Instytut Zastosowań Techniki Sp. z o.o.
Adres: 20-330 Lublin
ul. W. Witosa 3
tel./fax: (81) 444-23-94
Zakład Systemów Ekonomicznych „WEKTORY GOSPODARKI” Sp. z o.o.
Adres: 01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 8
, skr. poczt. 89
tel./fax: (22) 669-67-28 lub
tel.: (22) 866-22-98 lub 866-22-97
e-mail: jagra@wektory.edu.pl
Laboratorium Badań Eksploatacyjnych „System”
Adres: 30-654 Krakow
ul. Pszenna 3
 lok. 65
Reklamy