Organizacja

Polskie Naukowo -Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne jest niezależnym stowarzyszeniem skupiającym specjalistów z obszaru nauki i przemysłu. Statutowym celem Towarzystwa jest rozwijanie i propagowanie wiedzy oraz osiągnięć praktycznych w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń, budynków i budowli, w obszarze techniki, organizacji i ekonomiki ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy.
Działalność opiera się na pracy w komisjach regionalnych i tematycznych:

REGIONALNE
Kielce Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
Politechnika Świętokrzyska
Kraków Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Jan Szybka
Akademia Górniczo-Hutnicza
Lublin Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Józef Jonak
Politechnika Lubelska
Łódź Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Marek Wiśniewski
Instytut Technologii Eksploatacji
Olsztyn Przewodniczący:
Dr inż. Przemysław Drożyner
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych
Płock Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
Politechnika Warszawska
Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
Szczecin Przewodniczący:
Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz
Akademia Morska w Szczecinie
Warszawa Przewodniczący:
Dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof ITS
Instytut Transportu Samochodowego
Wrocław Przewodniczący:
Dr inż. Kazimierz Kowalski
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Zabrze Przewodniczący:
Dr hab. inż. Witold Biały
Politechnika Śląska
TEMATYCZNE
Komisja Motoryzacyjna Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek
Instytut Transportu Samochodowego
Komisja Audytowania Eksploatacji Przewodniczący:
Mgr inż. Janusz Grażewicz
Komisja Eksploatacji Obiektów Oceanotechnicznych i Portów Morskich Przewodniczący:
Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz
Akademia Morska w Szczecinie