Firmy rekomendowane

 AFK International Sp. z o.o.
Nasz adres: 01-450 Warszawa,
ul. Astronomów 3
Tel: (+48)(22) 877 56 00
(+48)(0)602 12 86
Fax: (+48)(22) 877 66 00
E-mail: andrzej.kaminski@afk.neostrada.pl

PROFIL DZIAŁALNOŚCI w zakresie wspomagania transportu szynowego:

prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii
– wykonujemy badania wymagane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa do wydania Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego (np. wagonów dla Metra Warszawskiego, lokomotyw, autobusów szynowych, zespołów trakcyjnych itp.).

ekspertyzy i opinie techniczne:
Eisenbahn-Bundesamt EBA
Bescheinigung über die Anerkennung des Herrn Dr -Ing. Andrzej Kamiński
Für die Prüfung von Fahrzaugen
In Verwaltungsverfahren des Eisenbahn-Bundesamtes
Bereich: Brandschutztechnische Prüfung.
Identifikationsnummer: 31/02/036

ekspertyzy i opinie techniczne
Wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej taboru kolejowego
Nasi główni Klienci to: ALSTOM (Barcelona i Chorzów), BOMBARDIER (Mannheim i Wrocław), Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, SIEMENS i in.

tłumaczenia dokumentacji technicznej
– wykonujemy tłumaczenia z języków obcych i na języki obce:    – norm (np. Eurokodów) i specyfikacji,
– dokumentacji przetargowych (np. w przetargach organizowanych przez koleje zagraniczne na dostawy taboru kolejowego),
– prospektów reklamowych taboru kolejowego itp.

prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii
– wykonujemy badania wymagane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa do wydania Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego (np. wagonów dla Metra Warszawskiego, lokomotyw, autobusów szynowych, zespołów trakcyjnych itp.)

współpraca z zagranicą
– od 2000 r. spółka AFK International współdziała z niemiecką spółką OBERMEYER Planen & Beraten (Monacium) w dziedziny infrastruktury kolejowej
– od 2000 r. spółka AFK International współdziała z niemiecką spółką RAIL CONSULT (Kolonia) w dziedzinie sterowania ruchem kolejowym i komunikacją tramwajową
– w latach 2001 – 2002 spółka AFK International była oficjalnym przedstawicielem w Polsce paryskiego Autonomicznego Zarządu Transportu Miejskiego RATP (Regie Autonome des Transports Parisiens)
– od 2002 r. spółka AFK International jest oficjalnym przedstawicielem w Polsce francuskiej firmy CS Systemes & Informations dostarczającej systemy i urządzenia informatyczne do monitorowania i sterowania ruchem samochodów na AUTOSTRADACH oraz do pobierania opłat

organizacja kongresów, targów i przetargów
– spółka AFK International uczestniczy w pracach komitetu organizacyjnego Kongresu i Międzynarodowych Targów Kolejnictwa, które po raz pierwszy odbyły się w 2002 r. a kolejne odbędą się w maju 2004 r.

Dla swoich Klientów spółka AFK International organizuje przetargi np. na:
– przewozy kolejowe np. artykułów spożywczych,
– dostawy na eksport np. urządzeń Systemu Informacji w Nagłych Przypadkach (SINP).

Reklamy