Ceny usług

Ogólne zasady wyceny ofert / usług:

W celu określenia podstaw do negocjacji warunków realizacji umowy na wykonanie usługi zostały opracowane zasady wycen prac wykonywanych przez PNTTE. Należy podkreślić, że stosowane w Polsce zasady wyceny – mają charakter fakultatywny, żadne z nich nie są obligatoryjne.

Ceny za wykonywane prace będące przedmiotem umowy pomiędzy Zamawiającym a PNTTE (wykonawca prac) określa się wg formuły:

gdzie:
Cx – cena za wykonaną ofertę (usługę);
SNX – suma obliczonych jednostek nakładu pracy [j.n.p.];
S – stawka za jednostkę nakładu pracy [zł/j.n.p.].

Nasze wyceny prac projektowych są określane wg zasad stosowanych w polskich środowiskach wykonujących dokumentacje projektowo-kosztorysowe z uwzględnieniem specyfiki naszej działalności naukowo-technicznej. Są one skalkulowane zgodnie z przyjętą formułą jednostkowych kosztów nakładu pracy przez specjalistów odpowiedniej branży.
W przypadku prac audytowych ceny są uzależnione od aspektu i zakresu audytu.

Jesteśmy przygotowani do spełniania indywidualnych życzeń i potrzeb naszych klientów.
Prowadzimy szkolenia otwarte w naszych placówkach na terenia całego kraju.
Możliwe są również szkolenia w EFNMS w kraju lub zagranicą.
Zakres i tematykę szkoleń oraz formę współpracy dostosujemy do potrzeb i życzeń naszych klientów.

Reklamy