Oferta

1. Szkolenie z dziedziny eksploatacji
2. Audytowanie systemów eksploatacyjnych
3. Rekomendowanie osób wyrobów i firm
4. Usługi doradcze
5. Ekspertyzy
6. Opracowania badawczo – rozwojowe

w tym:
– plany biznesowe
– analizy ekonomiczne

  Oferty i usługi firm współpracujących:

W latach 2004 – 2007 zamierzonymi kierunkami działalności Towarzystwa są:
– usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe z udziałem organizacji akredytowanych i rekomendowanych,
– rozwój regionalny nastawiony na pozyskiwanie członków wspierających,
– wdrożenie systemu certyfikowania kompetencji eksploatacyjnych personelu inżynieryjno-technicznego,
– umocnienie członkostwa i znaczenia PNTTE w EFNMS.

Istotną rolę w realizacji naszej działalności w zakresie usług badawczych, doradczych i szkoleniowych – spełniają firmy i przedsiębiorstwa ściśle z nami współpracujące.

Organizacje, które wspólnie z nami realizują w praktyce zasady Dobrej Praktyki Eksploatacyjnej mają status firmy akredytowanej lub rekomendowanej.
Na następnych stronach przedstawiamy ich oferty i zakres usług.

Warto obejrzeć. Podaliśmy firmy:
– Wektory gospodarki (firma akredytowana) oraz
– firmę AFK International (rekomendowana przez PNNTE).

Zapraszamy.

Reklamy