Kontakt

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne

Adres NIP REGON KRS
ul. Jagiellońska 80
03 – 301 Warszawa
pntte@its.waw.pl
527-020-64-06 011568976 0000228453
Numer konta bankowego: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Oddział 4 w Warszawie
83 1020 1042 0000 8102 0107 5449
Numer konta bankowego:
składki członkowskie
Volkswagen Bank Direct
35 2130 0004 2001 0190 3509 0002
FORMULARZ KONTAKTOWY