Kontakt

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne

Adres:
03 – 301 Warszawa
ul. Jagiellońska 80

e-mail:
pntte@its.waw.pl

NIP:
527-020-64-06

REGON:
011568976

Numer KRS:
0000228453

 

Numer konta bankowego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 4 w Warszawie
83 1020 1042 0000 8102 0107 5449

 

Numer konta bankowego przeznaczonego na składki członkowskie:
Volkswagen Bank Direct
35 2130 0004 2001 0190 3509 0002

 

Deklaracja wstąpienia do Towarzystwa

firm: deklaracja-firm
osób fizycznych: deklaracja-osoby

Reklamy