Publikacje

Artykuły, w ramach opłaty konferencyjnej, mogą być opublikowane w:
– Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering (100 pkt.) – ISSN 0354-2025 2335-0164, UIC 6495
– Archives of Transport (70 pkt.) ISSN 0866-9546 2300-8830, UIC 21035
– monografii Lotniczej Akademii Wojskowej (20 pkt., rozdział w monografii), UIW 40600
– Reports in Mechanical Engineering ISSN (Online) – ISSN 2683-5894
– inne (trwają ustalenia)

Artykuły w ramach dodatkowych opłat, mogą być opublikowane w:
– Eksploatacja i Niezawodność (100 pkt.), ISSN 1507-2711, UIC 5536 – koszty wydruku 1700 zł lub 410 €
– Open Engineering (70 pkt.) ISSN 2391-5439, UIC 15429 – koszty wydruku 1000 €

Artykuły muszą spełniać wszystkie wymagania formalne i merytoryczne stawiane przez redakcję, łącznie z pozytywnymi recenzjami. Numer konta, na który należy wnieść opłatę za wydruk, zostanie podany po zakwalifikowaniu artykułu do druku.