Terminarz, opłaty, zgłoszenia

Terminarz
20.02.2022 r. – zgłoszenie uczestnictwa
20.03.2022 r. – przesłanie pełnych tekstów artykułów, wniesienie opłaty
14.04.2020 r. – potwierdzenie uczestnictwa
23 – 25.05.2022 r. – konferencja

Opłaty

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 1700 zł (w tym VAT). Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie, zakwaterowanie w hotelu oraz wyjazd techniczny. Opłata nie obejmuje ewentualnych kosztów wydruku artykułów w czasopismach.

W tytule wpłaty konferencyjnej prosimy podać nazwiska uczestników, NIP do wystawienia faktury oraz hasło: „FUE 2022”.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Polskie Naukowo-Techniczne
Towarzystwo Eksploatacyjne
PKO BP S.A. IV oddz. w Warszawie
83 1020 1042 0000 8102 0107 5449