Komitet honorowy

KOMITET HONOROWY

śp. Prof. dr hab. JAN GLIŃSKI
Polska Akademia Nauk Oddz. Lublin
śp. Prof. dr hab. inż. HENRYK KOMSTA
Politechnika Lubelska