Opłaty i zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmuje sekretarz konferencji
Dr inż. Wojciech Kucharczyk,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
wojciech.kucharczyk@uthrad.pl
tel. +48 361 76 80
kom. +48 511 824 847
Instytut Budowy Maszyn UTH Radom
ul. Stasieckiego 54, 26-600 Radom

program ramowy i karta zgłoszeniowa

Terminarz
20 kwietnia 2019 r.
– zgłoszenie uczestnictwa, wniesienie opłaty i przesłanie pełnych tekstów referatów i artykułów
20-22 maja 2019 r. – konferencja

Koszt uczestnictwa:
Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 1600 zł (w tym VAT). Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie, zakwaterowanie oraz wyjazd techniczny. Opłata nie obejmuje kosztów druku artykułów w czasopiśmie EiN.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
PKO BP S.A. IV oddz. w Warszawie
83 1020 1042 0000 8102 0107 5449

W tytule przelewu prosimy podać:
nazwiska uczestników, NIP do wystawienia faktury oraz hasło „FUE 2019”

Miejsce konferencji
Konferencja odbędzie się w Sandomierzu, w hotelu Sarmata (Zespół Dworski Hotel Sarmata, ul. Zawichojska 2
www.hotelsarmata.pl