Publikacje

Artykuły, w ramach opłaty konferencyjnej, będą opublikowane w:

Archives of Transport
Systemy Logistyczne Wojsk
Transport Samochodowy

Istnieje możliwość, w ramach dodatkowej opłaty (1050 zł + 23% WAT), opublikowania artykułów w czasopiśmie „Eksploatacja i Niezawodność”
Maintenance and Reliability

Artykuły muszą spełniać wszystkie wymagania formalne i merytoryczne stawiane przez redakcję, łącznie z pozytywnymi recenzjami. Numer konta, na który należy wnieść opłatę za wydruk, zostanie podany po zakwalifikowaniu artykułu do druku.