Komitet organizacyjny

Przewodnicząca
Dr hab. inż. Aneta Krzyżak, Lotnicza Akademia Wojskowa

Członkowie:
Dr inż. Anna Borucka, Wojskowa Akademia Techniczna

Mgr inż. Robert Gumiński, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

Dr hab. inż. Daniel Pieniak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Sekretarz konferencji
Dr inż. Wojciech Kucharczyk,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
wojciech.kucharczyk@uthrad.pl
tel. +48 361 76 80
kom. +48 511 824 847
Instytut Budowy Maszyn UTH Radom
ul. Stasieckiego 54, 26-600 Radom