Komitet naukowy

Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas – Przewodniczący
Instytut Transportu Samochodowego

Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz
Akademia Morska w Szczecinie

Dr inż. Ewa Dębicka
Instytut Transportu Samochodowego

Dr hab. inż. Paweł Droździel
Politechnika Lubelska

Prof. Yaroslav Garashchenko
Narodowy Techniczny Uniwersytet w Charkowie „Politechnika Charkowska”

Prof. Edwin Gevorkyan
Ukraiński Uniwersytet Państwowy Transportu Kolejowego w Charkowie

Prof. dr hab. Jan Gliński
Polska Akademia Nauk Oddz. Lublin

Dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Aneta Krzyżak
Lotnicza Akademia Wojskowa

Prof. Janos Kundrak
Uniwersytet Techniczny w Miskolcu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Szymon Mitkow
Wojskowa Akademia Techniczna

Dr hab. inż. Jacek Nowakowski
Akademia Techniczno-Humanistyczna

Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz
Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Mirosław Rucki
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Dr hab. inż. Anna Rudawska
Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Przemysław Simiński
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Prof. dr hab. Barbara Surowska
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Jan Szybka
Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr hab. inż. Andrzej Świderski
Instytut Transportu Samochodowego

Prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Wojciech Żurowski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu