Cel i tematyka

Cel Konferencji

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja zespołów badawczych zajmujących się fizyką uszkodzeń eksploatacyjnych oraz niezawodnością maszyn, urządzeń mechanicznych i układów biomechanicznych. Ważnym obszarem tematycznym konferencji jest szeroko rozumiana aplikacja wiedzy z zakresu fizyki uszkodzeń do praktyki inżynierskiej związanej z techniką oraz medycyną.

Tematyka Konferencji

Program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • fizykalne podstawy uszkodzeń układów mechanicznych i biomechanicznych,
  • modele degradacji uszkodzeń układów mechanicznych i biomechanicznych,
  • analizę ryzyka w inżynierii mechanicznej i biomedycznej,
  • metody badań przyspieszonych,
  • inżynierię niezawodności w transporcie.

komunikat

program ramowy i karta zgłoszeniowa