Publikacje

Artykuły, w ramach opłaty konferencyjnej, będą opublikowane w „Zeszytach Naukowych” Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (4 pkt) lub w kwartalniku „Transport Samochodowy” (3 pkt).

Istnieje możliwość opublikowania artykułów w:

  • kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność” (25 pkt) – koszty wydruku 800 zł + VAT;
  • kwartalniku „Advances in Materials Science” (11 pkt) – koszty wydruku 500 zł + VAT.

Artykuły muszą spełniać wszystkie wymagania formalne i merytoryczne stawiane przez redakcję, łącznie z pozytywnymi recenzjami. Numer konta, na który należy wnieść opłatę za wydruk, zostanie podany po zakwalifikowaniu artykułu do druku.