Komitet organizacyjny

Przewodnicząca

dr inż. Aneta Krzyżak, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Członkowie:

dr inż. Wojciech Kucharczyk, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

ppłk dr inż. Andrzej Komorek, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

dr inż. Rafał Kowalik, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

inż. Rafał Bieńczak, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

mgr inż. Robert Gumiński, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

 

Sekretarz konferencji: dr inż. Wojciech Kucharczyk

E-mail:  wojciech.kucharczyk@uthrad.pl

Adres:  dr inż. Wojciech Kucharczyk

Instytut Budowy Maszyn UTH Radom

ul. Krasickiego 54

26-600 Radom