Komitet naukowy

Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas– przewodniczący
Instytut Transportu Samochodowego

Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz
Akademia Morska w Szczecinie

Prof. dr hab. Jan Gliński
Polska Akademia Nauk Oddz. Lublin

Dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke
Politechnika Białostocka

Ppłk dr hab. inż. Norbert Grzesik
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz
Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz
Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
Politechnika Białostocka

Prof. dr hab. Barbara Surowska
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Jan Szybka
Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof ITS
Instytut Transportu Samochodowego

Dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof ITS
Instytut Transportu Samochodowego

Dr hab. inż. Anna Rudawska
Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Wojciech Żurowski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu