Komitet naukowy

Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas– przewodniczący

Instytut Transportu Samochodowego

 

Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz

Akademia Morska w Szczecinie

 

Prof. dr hab. Jan Gliński

Polska Akademia Nauk Oddz. Lublin

 

Dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke

Politechnika Białostocka

 

Ppłk dr hab. inż. Norbert Grzesik

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 

Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta

Politechnika Lubelska

 

Dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz

Politechnika Lubelska

 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

Politechnika Wrocławska

 

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

Politechnika Rzeszowska

 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

Politechnika Warszawska

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

Politechnika Białostocka

 

Prof. dr hab. Barbara Surowska

Politechnika Lubelska

 

Dr hab. inż. Jan Szybka

Akademia Górniczo-Hutnicza

 

Dr hab. inż. Marcin Ślęzak

Instytut Transportu Samochodowego

 

Dr hab. inż. Andrzej Świderski

Instytut Transportu Samochodowego

 

Dr hab. inż. Anna Rudawska

Politechnika Lubelska

 

Prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

Politechnika Poznańska

 

Dr hab. inż. Wojciech Żurowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Reklamy