Terminy i opłaty

 

Terminarz

31 marca 2015 r. – zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie pełnych tekstów referatów

10 maja 2015 r. – wniesienie opłaty

8 – 10 czerwca 2015 r. – konferencja

 

 

Opłata za Udział w Konferencji

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 1500 zł (w tym VAT). Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie, zakwaterowanie oraz wyjazd techniczny. Opłata nie obejmuje ewentualnego kosztu wydruku artykułu w EiN.

 

W tytule wpłaty konferencyjnej prosimy podać nazwiska uczestników, NIP do wystawienia faktury oraz hasło: „FUE 2015”. Wpłaty należy dokonywać na konto:

 

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne

PKO BP S.A. IV oddz. w Warszawie 83 1020 1042 0000 8102 0107 5449

 

 

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w Augustowie w kompleksie hotelowym Oficerski Yacht Club R.P. Pacific, www.wdw.pl.

Opłata dla osób towarzyszących wynosi 1100 zł (w tym VAT).

 

 

Do pobrania program ramowy konferencji: FUE 4 program ramowy ze zgłoszeniem