Publikacja artykułów

Artykuły, w ramach opłaty konferencyjnej, będą opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (4 pkt).

Istnieje możliwość opublikowania artykułów w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność” (15 pkt).

Artykuły muszą spełniać wszystkie wymagania formalne i merytoryczne stawiane przez redakcję, łącznie z pozytywnymi recenzjami. Opłata za wydruk wynosi 738 zł (z VAT). Numer konta, na który należy wnieść opłatę za wydruk, zostanie podany po zakwalifikowaniu artykułu do druku.