Komitet organizacyjny

Przewodnicząca dr inż. Aneta Krzyżak, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Członkowie:

ppłk dr inż. Andrzej Komorek, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

dr inż. Daniel Pieniak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr inż. Wojciech Kucharczyk, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

mjr mgr inż. Paweł Przybyłek, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

mgr inż. Joanna Rymarz, Politechnika Lubelska

mgr inż. Magdalena Łępicka, Politechnika Białostocka

E-mail:

wojciech.kucharczyk@uthrad.pl

Adres: dr inż. Wojciech Kucharczyk Instytut Budowy Maszyn UTH Radom ul. Krasickiego 54 26-600 Radom