Komitet naukowy

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas – przewodniczący

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz

Akademia Morska w Szczecinie

 

Prof. dr hab. Jan Gliński

Polska Akademia Nauk Oddz. Lublin

 

Dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke

Politechnika Białostocka

 

Prof. dr hab. inż. Józef Jonak

Politechnika Lubelska

 

Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta

Politechnika Lubelska

 

Płk dr inż. Wojciech Kotlarz

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 

Dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz

Politechnika Lubelska

 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

Politechnika Wrocławska

 

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

Politechnika Rzeszowska

 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

Politechnika Warszawska

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

Politechnika Białostocka

 

Prof. dr hab. Barbara Surowska

Politechnika Lubelska

 

Prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

Politechnika Poznańska

 

Dr hab. inż. Wojciech Żurowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu