Innowacje

Certyfikowanie
Rekomendowanie
Akredytowanie

Cel starania się o certyfikację:
– udowodnienie klientom że firma działa w sposób zorganizowany zgodnie z dobrą praktyką eksploatacji
– uwodnienie całemu personelowi firmy że istniejąca organizacją i funkcjonujące procesy eksploatacji gwarantują firmie sukces
– udowodnienie niezależnym instytucjom zgodności działania firmy z normami polskimi i europejskimi w zakresie eksploatacji (np. instytucjom certyfikującym system jakości)

Wdrożenie w firmach systemów eksploatacji zgodnych z wymaganiami norm (dyrektyw i innych przepisów) obowiązujących w Unii Europejskiej, potwierdzonych certyfikatami PNTTE to:
– podniesienie wiarygodności polskich przedsiębiorstw w oczach klientów,
– rozwój europejskiej współpracy z przedsiębiorstwami krajów Unii Europejskiej
– zwiększona konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, zarówno na rynku krajowym jak i państw Unii Europejskiej oraz
– uzyskanie opłacalnego eksportu

Zalety dobrze wdrożonego systemu eksploatacji:
– stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu zarządzania eksploatacją,
– minimalizacja strat w eksploatacji,
– szybsze identyfikowanie i rozwiązywanie problemów technicznych,
– wzrost zaangażowania pracowników w osiąganiu priorytetów jakościowych organizacji,
– budowanie świadomości jakościowej pracowników,
– wzrost zaufania i wiarygodności do organizacji wśród klientów
– zwiększenie szans podczas przetargów

Reklamy