Zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego Kwartalnika Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenace and Reliability

Informujemy, że Zarząd PNTTE, w dniu 4 lipca 2022 r., powołał na stanowisko Redaktora Naczelnego Kwartalnika Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenace and Reliability dr hab. inż. Annę Borucką.

Dotychczasowemu Redaktorowi Naczelnemu, dr hab. inż. Dariuszowi Mazurkiewiczowi, prof. uczelni, w imieniu Zarządu PNTTE, jak również Rady Naukowej Kwartalnika, z jej Przewodniczącym prof. Andrzejem Niewczasem, bardzo dziękujemy za wieloletnią współpracę, która przyczyniła się do upowszechniania wyników badań licznych autorów w wielu krajach a także do osiągnięcia przez Kwartalnik znaczącej pozycji wśród czasopism naukowych na świecie w zakresie nauk technicznych.

Pani Annie Boruckiej życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z kierowania pracą redakcji naszego Kwartalnika.