VII Konferencja FUE’2022 za nami

W dniach 23 ÷ 25.05.2022 odbyła się siódma edycja Konferencji „Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych – FUE 2022” w Dęblinie. Celem konferencji była prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja zespołów badawczych zajmujących się fizyką uszkodzeń eksploatacyjnych oraz niezawodnością maszyn, urządzeń mechanicznych i układów biomechanicznych. Ważnym obszarem tematycznym konferencji była szeroko rozumiana aplikacja wiedzy z zakresu fizyki uszkodzeń do praktyki inżynierskiej związanej z techniką oraz medycyną.

W otwarciu konferencji brały Udział Władze Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, w osobach: Rektora-Komendanta, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów oraz Kierowników Katedr Uczelni. W konferencji uczestniczyło 60 przedstawicieli nauki i przemysłu reprezentujących 20 krajowych i 3 zagraniczne instytucje i firmy: Ukrainian State University of Railway Transport (Charków, Ukraina), V.N. Karazin Kharkiv National University (Charków, Ukraina), Vilnius Gediminas Technical University (Wilno, Litwa), AM w Szczecinie, ZUT w Szczecinie, AMW w Gdyni, LAW w Dęblinie, UWM w Olsztynie, ITS w Warszawie, WAT w Warszawie, SGSP w Warszawie, UTH w Radomiu, AGH w Krakowie, Polit. Śląska, Polit. Krakowska, Polit. Lubelska, Polit. Poznańska, Polit. Wrocławska, Polit. Opolska, WSEI w Lublinie, UP w Lublinie, F. H. Barwa w Kielcach, Hottinger Bruel & Kjaer Poland Sp. z o.o.

W trakcie czterech sesji plenarnych wygłoszono 24 referaty oraz zaprezentowano 21 posterów na sesji plakatowej. Ważnym elementem promocji zagadnień eksploatacji oraz podtrzymania wymiany pokoleniowej były prezentacje opracowań młodych naukowców – 11 doktorantów z: ITS w Warszawie, AGH w Krakowie, Polit. Krakowskiej, Polit. Wrocławskiej, Polit. Świętokrzyskiej, Polit. Lubelskiej, LAW w Dęblinie, AMW w Gdyni, Technicznego Uniwersytetu Gedymina w Wilnie. W trakcie konferencji uczestnicy zwiedzili bazę laboratoryjną, ośrodki szkolenia pilotów, nawigatorów
i kontrolerów ruchu lotniczego LAW w Dęblinie oraz miejscowe Muzeum Sił Powietrznych.

Sekretarz VII FUE 2022
dr inż. Wojciech Kucharczyk