Miesiąc: Listopad 2016

Walne Zgromadzenie EFNMS 22.10.2016 w Liblicach

Posted on Updated on

W dniu 22.10.2016 w Liblicach (Czechy) odbyło się Walne Zgromadzenie (General Assembly) Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Eksploatacyjnych (EFNMS European Federation of National Maintenance Societies). W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele PNTTE – prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski oraz dr Agnieszka Tubis. Pierwszym punktem spotkania było przyjęcie Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacji w poczet członków EFNMS. Po krótkiej prezentacji naszego towarzystwa, wygłoszonej przez przedstawiciela PNTTE – dr Agnieszkę Tubis, Federacja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie ponowne przyjęcie PNTTE jako członka EFNMS. Walne Zgromadzenie prowadzone było po raz ostatni przez ustępującego już prezesa Hermana Baets. Jego miejsce od listopada 2016 r. przejął Cosmas Vamvalis, który wyraził nadzieję na długofalową współpracę PNTTE z EFNMS. W związku z tym, dr Agnieszka Tubis, reprezentująca PNTTE w GA EFNMS, włączyła się aktywnie w działalność Federacji m.in w obszarach związanych z konferencją EuroMaintenance (proces publikacji referatów), tworzeniem koncepcji BoK (Body of Knowledge),  tworzenie listy ekspertów reprezentujących EFNMS oraz stworzeniem zespołów badawczych uczestniczących w projektach europejskich. Następne spotkanie GA EFNMS odbędzie w maju w Chorwacji.

Reklamy

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PNTTE

Posted on

Szanowni Państwo!

Zarząd Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PNTTE, które odbędzie się w dniu   9 grudnia 2016, w siedzibie Towarzystwa.

Termin i miejsce Zebrania

I termin rozpoczęcia Walnego Zebrania: 13:00
II termin rozpoczęcia Walnego Zebrania: 13:15
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55, Warszawa,
sala konferencyjna w budynku nr 1

Porządek Zebrania

 1. Otwarcie Zebrania; omówienie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Wybór: Sekretarza Zebrania oraz Komisji Uchwał.
 5. Sprawozdanie Zarządu za okres 25.10.2013 – 8.12.2016.
 6. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.
 10. Wybór Prezesa na kadencję 2017 – 2019.
 11. Podjęcie uchwały o liczebności członków Zarządu w następnej kadencji.
 12. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 13. Tezy programowe Towarzystwa na lata 2017 – 2019.
 14. Dyskusja nad tezami programowymi Towarzystwa.
 15. Uchwała o przyjęciu tez programowych Towarzystwa na lata 2017 – 2019.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Zebrania.

Liczymy na Państwa obecność na Zebraniu.

W imieniu Zarządu,

prof. Andrzej Niewczas
prezes Zarządu