Miesiąc: Wrzesień 2015

Seminarium PNTTE i zebranie Zarządu PNTTE

Posted on Updated on

W Lublinie w Pałacu Czartoryskich, siedzibie Oddziału PAN, odbyło się seminarium naukowe Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz Komisji II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie PAN O/Lublin.

Po seminarium odbyło się wspólne zebranie Zarządu PNTTE oraz przedstawicieli Redakcji kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.

Reklamy

Posted on Updated on

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 września 2015 roku zmarł profesor Štefan Liščak , wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu w Žilinie, a także Politechniki Świętokrzyskiej, członek zagraniczny Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, członek Rady Naukowej kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.
Odszedł od nas znakomity uczony i przyjaciel, opiekun wielu młodych naukowców w Słowacji i w Polsce.
W imieniu Zarządu PNTTE
Prof. Andrzej Niewczas

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNĄ FIZYKA USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH

Posted on Updated on

IV  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNĄ FIZYKA USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH została przeprowadzona w dniach 8-10 czerwca 2015 r. w ośrodku wypoczynkowym Oficerski Yacht Club w Augustowie.

W trakcie Konferencji, w dniach 08-09.06.2015 w odbyło się zebranie Zarządu PNTTE.