Miesiąc: Marzec 2014

dr iż Eugeniusz Olearczyk

Posted on Updated on

30 stycznia 2014 r.
Z głębokim żalem pożegnaliśmy
dr. inż. Eugeniusza OLEARCZUKA
Zmarłego w dniu 25 stycznia 2014 r. w Warszawie.
Profesora Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wykładowcę Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Członka Założyciela i Honorowego Członka Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Życzliwego Kolegę i organizatora życia naukowego, Nauczyciela akademickiego i nauczyciela życia, A przede wszystkim Żegnamy Dobrego, Mądrego Człowieka i Obywatela.

Pogrzeb odbył się w dniu 30 stycznia 2014 r. W Warszawie na cmentarzu na Powązkach.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało o godz. 13.00 w koœściele œw. Karola Boromeusza na Powązkach

Reklamy

Walne Zebranie

Posted on

24 X 2013 r.]


Na Walnym Zgromadzeniu członków PNTTE w dniu 24 października 2013 r. w Sali konferencyjnej PIMOT władze towarzystwa ukonstytuowały się następująco:

Zarząd PNTTE
Adamkiewicz Andrzej
Krzyżak Aneta – skarbnik
Młyńczak Marek
Muszyński Andrzej – wiceprezes
Niewczas Andrzej – Prezes
Olejnik Krzysztof
Szybka Jan – wiceprezes
Żurowski Wojciech – sekretarz

Komisja Rewizyjna
Biały Witold
Droździel Paweł – przewodniczący
Grażewicz Janusz
Kasza Wiesław
Nikoniuk Jan

Sąd Koleżeński
Chłopek Zdzisław – przewodniczący
Denczew Sławczo
Jonak Józef
Wierzbicki Sławomir

Podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby PNTTE z ITS do PIMOT przy ul. Jagiellońskiej 55.