Zebranie Zarządu PNTTE

Posted on

W dniu 10 marca br. odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu PNTTE. W trakcie obrad podjęto 3 uchwały:  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Towarzytswa za 2015 rok, o ustaleniu, że począwszy od 1 stycznia 2017 roku opłata za druk jednego tekstu w kwartalniku Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability będzie wynosić: za druk wyłącznie czarno-biały 984 zł, za druk kolorowy 1291,50 oraz  o powołaniu komisji regionalnej PNTTE p.n. Komisja radomska – dęblińska w Radomiu.

Konferencja Národné fórum údržby 31 maja-1 czerwca 2016

Posted on

W dniach 31 maja-1 czerwca 2016r. w Strybskim Plesie – Słowacja, zaprzyjaźnione Słowackie Towarzystwo Eksploatacyjne (SSU) organizuje coroczną konferencję eksploatacyjną: Národné fórum údržby 2016, 16. ročník, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA.

 

więcej: http://www.udrzba.sk/ssu.php?name=konferencia&m=0001

Terotechnologia2015

Posted on Updated on

IX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TEROTECHNOLOGIA 2015 odbyła się w Kielcach w dniach 15÷16 października 2015 roku. Konferencja była współorganizowana przez Politechnikę Świetokrzyską w Kielcach, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne – Świętokrzyską Komisję Regionalnę w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Stereologiczne. Konferencja była objęta honorowym patronatem prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Údržba 2015

Posted on Updated on

W dniach 14÷15 października 2015 roku na zamku Liblice w Republice Czeskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Údržba 2015 organizowana przez Czeskie Towarzystw Eksploatacyjne.

Seminarium PNTTE i zebranie Zarządu PNTTE

Posted on Updated on

W Lublinie w Pałacu Czartoryskich, siedzibie Oddziału PAN, odbyło się seminarium naukowe Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz Komisji II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie PAN O/Lublin.

Po seminarium odbyło się wspólne zebranie Zarządu PNTTE oraz przedstawicieli Redakcji kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.

Posted on Updated on

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 września 2015 roku zmarł profesor Štefan Liščak , wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu w Žilinie, a także Politechniki Świętokrzyskiej, członek zagraniczny Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, członek Rady Naukowej kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”.
Odszedł od nas znakomity uczony i przyjaciel, opiekun wielu młodych naukowców w Słowacji i w Polsce.
W imieniu Zarządu PNTTE
Prof. Andrzej Niewczas

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNĄ FIZYKA USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH

Posted on Updated on

IV  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNĄ FIZYKA USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH została przeprowadzona w dniach 8-10 czerwca 2015 r. w ośrodku wypoczynkowym Oficerski Yacht Club w Augustowie.

W trakcie Konferencji, w dniach 08-09.06.2015 w odbyło się zebranie Zarządu PNTTE.